Bibiliotheek

Het Plantin Genootschap bezit een eigen bibli­o­theek (de ‘Louis Van den Eedebibliotheek’) met online cata­lo­gus. Als stu­dent kun je deze werken ont­le­nen onder spe­ci­fi­eke con­di­ties. Geïnteresseerden kun­nen werken raa­d­ple­gen mits spe­ci­fi­eke aanvraag.

Ook het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet beschikt over een bibli­o­theek, die tij­dens de ope­ning­su­ren van het museum con­sul­te­er­baar zijn.

Andere bibli­o­the­ken zijn in de directe nabijheid zoals deze van de UA (Universiteit Antwerpen), de bibli­o­theek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Artesis Hogeschool), de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het archief (bibli­o­theek) van het Letterenhuis.