Ben je geïn­te­res­se­erd in korte oplei­din­gen, dan kun je kiezen uit drie modu­les die een onder­deel zijn van de Expert clas­ses Typografie en vorm­ge­ving: Basis typo­gra­fie, Geschiedenis druklet­ter en Letterontwerp.
Je kan ook kiezen voor een Expert class/practicum: Type design of Book design.

Module 1 — Basis Typografie

Inschrijvingsgeld: 450 €
Studenten aan uni­ver­si­te­i­ten en hoge­scho­len kun­nen in aan­merking komen voor een ver­min­de­ring van 30% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor stu­den­ten en afges­tu­de­er­den van het Plantin Instituut voor Typografie.

Inschrijvingen via dit inschrijf­for­mu­lier.

De les­sen vin­den pla­ats op vol­gende zater­da­gen:
14 sep­tem­ber 2013 van 10 tot 12.50 uur
28 sep­tem­ber 2013 van 10 tot 12.50 uur
5 okto­ber 2013 van 10 tot 12.50 uur en van 13.50 uur tot 16.40 uur
16 novem­ber 2013 van 10 tot 12.50 uur
23 novem­ber 2013 van 10 tot 12.50 uur

TOP

Module 2 — Geschiedenis drukletter

Inschrijvingsgeld: 300 €
Studenten aan uni­ver­si­te­i­ten en hoge­scho­len kun­nen in aan­merking komen voor een ver­min­de­ring van 30% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor stu­den­ten en afges­tu­de­er­den van het Plantin Instituut voor Typografie.

Inschrijvingen via dit inschrijf­for­mu­lier.

De les­sen vin­den pla­ats op vol­gende zater­da­gen:
19 okto­ber 2013 van 13.50 uur tot 16.40 uur
26 okto­ber 2013 van 13.50 uur tot 16.40 uur
9 novem­ber 2013 van 13.50 uur tot 16.40 uur
16 novem­ber 2013 van 13.50 uur tot 16.40 uur

TOP

Module 3 — Letterontwerp

Inschrijvingsgeld: 600 €
Studenten aan uni­ver­si­te­i­ten en hoge­scho­len kun­nen in aan­merking komen voor een ver­min­de­ring van 30% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor stu­den­ten en afges­tu­de­er­den van het Plantin Instituut voor Typografie.

Inschrijvingen via dit inschrijf­for­mu­lier.

De les­sen vin­den pla­ats op vol­gende zater­da­gen:
2 febru­ari 2013 van 13.50 uur tot 16.40 uur
9 febru­ari 2013 van 13.50 uur tot 16.40 uur
23 febru­ari 2013 van 13.50 uur tot 16.40 uur
2 maart 2013 van 13.50 uur tot 16.40 uur
31 mei 2013 (per uit­zon­de­ring een vrij­dag) van 10 uur tot 16.40 uur
1 juni 2013 van 10 uur tot 16.40 uur

Deze module wordt om de twee jaar geor­ga­ni­se­erd. De vol­gende les­sen­re­eks is voor­zien in 2014–2015.

TOP

Expert class Type design

Inschrijvingsgeld: €1200

Vermindering inschrijvingsgeld: €850 tot één jaar na afs­tu­de­ren aan hoge­scho­len en– of gelijkwa­ar­dige insti­tu­ten, €700 stu­den­ten en afges­tu­de­er­den van het Plantin Instituut voor Typografie.

Inschrijvingen via dit inschrijf­for­mu­lier

Lesdagen 2012–2013: 10 les­da­gen op woen­s­dag van 10–12.30 uur en van 13.30−16.30 uur.
In 2012: 14 novem­ber, 5 decem­ber
in 2013: 9 janu­ari, 30 janu­ari, 27 febru­ari, 13 maart, 17 april, 8 mei, 29 mei en 19 juni

Lesdagen 2013–2014:
In 2013: 13 novem­ber, 4 decem­ber
in 2014: 8 janu­ari, 29 janu­ari, 26 febru­ari, 12 maart, 2 april, 30 april, 21 mei en 18 juni
Inschrijven kan tot 31 okto­ber 2013 via boven­sta­and inschrijfformulier.

TOP

Expert class Book design

Ben je gefa­sci­né­erd door boe­ken, en je wilt je spe­ci­a­li­se­ren in de vorm­ge­ving en typo­gra­fi­sche vorm­ge­ving ervan, dan is deze expert clas­s een ‘must’. Zij wor­dt inge­richt als een practicum.

Inschrijvingsgeld: €1280

Vermindering inschrijvingsgeld: €900 tot één jaar na afs­tu­de­ren aan hoge­scho­len en– of gelijkwa­ar­dige insti­tu­ten, €800 stu­den­ten en afges­tu­de­er­den van het Plantin Instituut voor Typografie. Studenten die een Expert class van het insti­tuut gevo­lgd heb­ben of vol­gen kun­nen ook geni­e­ten van dit ver­min­derd inschrijf­geld van €900.

Inschrijvingen via dit inschrijf­for­mu­lier

Lesdagen: 11 les­da­gen op vrij­dag van 10–12.30 uur en van 13.30−16.30 uur.
In 2013: 15 novem­ber, 13 decem­ber
In 2014: 10 janu­ari, 31 janu­ari, 14 febru­ari, 28 febru­ari, 14 maart, 4 april, 16 mei, 13 juni, 27 juni
Inschrijven kan tot 12 novem­ber 2013 via boven­sta­and inschrijfformulier.

TOP