Plantinia

Vrienden van het Plantin Instituut voor Typografie, voor allen die typo­gra­fie en vorm­ge­ving een bijzon­der warm hart toe­dra­gen. Je kan voor een kle­ine bijdrage PlantinGezel of PlantinGenoot wor­den en geni­e­ten van enkele uit­zon­der­lijke voor­de­len, ook voor bedrijven.

Typografisch kun­stwerk: Kleine Mythologie als Alfabet / Jan Vanriet

Lees hier de voor­de­len voor de Vrienden van het Plantin Instituut voor Typografie.