Onderzoek

Het Plantin Instituut voor Typografie wil het onder­zoek in en over typo­gra­fie sti­mu­le­ren voor iede­reen die door typo­gra­fie gepas­si­o­ne­erd is. Heb je een onder­zo­e­ks­vraag, ben je aan het werken aan een scrip­tie, mas­ter­the­sis of –scrip­tie, een doc­to­ra­at­s­pro­e­f­schrift of –the­sis, of heb je al gepu­bli­ce­erd neem dan con­tact op met de voor­zit­ter van de onder­wij­scom­mis­sie, Herbert Binneweg via plantin.instituut[at]stad.antwerpen.be.

Docenten en afges­tu­de­er­den aan het Plantin Instituut voor Typografie geven inzage in hun onder­zo­e­kswerk en publiceren.

Frank Blokland

Ann Bessemans