Alumni

De stu­den­ten en oud-studenten van het Plantin Instituut voor Typografie kun­nen lid wor­den van de studenten/alumni-organisatie ‘Initiaal’. Ze onderhoudt de con­tac­ten tus­sen de afges­tu­de­er­den en orga­ni­seert jaar­lijks een Zomertyposium.

Studenten en oud-studenten tonen hun port­fo­lio:
Merijn Dietvorst
Filip Proost (lite­ra­tor)
Anke Broeren
Jo de Baerdemaeker
Pieter-Jan Vandeweerd
Johan Van Looveren
Janno Hahn
Kiki Douwes
Meindert Peirens
Bart Boudewijns en Benjamin Martijn
Bieke Olemans