Sponsors

De werking van het Plantin Instituut voor Typografie wordt struc­tu­reel moge­lijk gemaakt dank­zij de steun van de Stad Antwerpen, het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet en de Provincie Antwerpen.

Het Plantin Instituut voor Typografie wordt ver­der ges­te­und door de vol­gende par­t­ners: Agfa Graphics, Bührmann Ubbens, De Diamant Pers, DTL, Bema Graphics, VIGC en Antalis.


Het Plantin Instituut voor Typografie heeft ver­schil­lende voor­de­len te bie­den als return voor spon­so­ring. Voor meer inlich­tin­gen neemt u con­tact op met Sarah Daeleman 00 32 3 221 14 68, plantin[dot]instituut[at]stad[dot]antwerpen[dot]be.

De oplei­ding van het Plantin Instituut voor Typografie loopt in samenwerking met Artesis Hogeschool Antwerpen.